• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
A Mustármag közösség jellege, kultúrája
Szimbólumok

A szimbólumok az alapokra, a gyökerekre mutatnak rá, félreérthetetlenül.

Jézus arc - egész hitéletünk alapja Jézus személye. Szándékunk: a töviskoronás, a visszautasított, de megdicsőült Jézus személyébe gyökerezni. A személyes élet, szolgálat, közösségi élet a vele való személyes kapcsolatból induljon ki. Ő a mérce, Ő az út, Ő az igazság.

Székely-kapu - világos határ. Szétválaszt egy kapun kívüli és egy kapun belüli világot. A kapun belül egy önálló, szabad gazda él. A nyitott kapu felajánl, befogad. Isten nevében áll. „Isten segedelmével állította” két önálló személy: a feleség leánykori neve van felírva férje neve mellé. Családot alkotnak.
A kapu-tükrön a Nap és a Hold az ősi ázsiai lovas-kultúra örökségét jelzi. A kapu fölött a kereszt, mint felségjel. Mögötte kezdődik Isten uralma.

Az ünneplések

A keresztény ünneplés örvendező jellegű. Hozzátartozik a visszatekintés és hálaadás. Tulajdonképpen Isten cselekvésének nyomát keresi és erre a tapasztalatra építi a jelent és a jövendőt.

Fontos, hogy a közösség tagjai "természetes" szinten is jó kapcsolatot tartsanak egymással. Keressék fel egymást otthonaikban. Jó, ha a család tagjai is tudják, hogy kikkel barátkoznak, hova járnak. Például születésnap alkalmával, vagy a téli ünnepek ideje alatt az egész közösség forduljon meg egymás otthonában. Ekkor ne legyen nagy felhajtás, a család ne bonyolódjon fölösleges kiadásba. A cél a szeretet kifejezése, a család becsülése, az otthon értékeinek megfogalmazása, és ilyenkor is azt az értékrendet kell képviselni, ami első helyre Isten országát és nem az evés-ivást teszi. Minden alkalommal közösen imádkozunk a vendéglátó családért. A házigazda bemutathatja "örökségét", "természetes gyökereit"..., honnan jött, milyen szellemi, erkölcsi értékeket hordoz a család... A felelős vezető nagyon vigyázzon minden olyan esetben, amikor az emberek személyes, családi belső világukat osztják meg, hogy nehogy figyelmetlenség, visszaélés, sérülés történjen. Érzelmeket, önként feltárt belső dolgokat soha nem kommentálunk és nem viszünk tovább. Tisztelettel, szeretettel viszonyulni minden hajszálgyökérhez. A felszínre került dolgokat, főleg gyengeségeket, bajokat imába kell foglalni.

A közösség ünnepeként meg szoktuk szervezni a közös év végi hálaadást, a szilvesztert. Mindig szentírási részre épül az év végi visszatekintés, hálaadás, valamint az új évi közösségi programok megtervezése. Ezen alkalmakon ötvöződik a lelki elmélyülés a játékkal, a szórakozással.

Virrasztás, ima, böjt


Virrasztani: Istenbe kapaszkodni hajnalig. A virrasztás átformál. Megerősödünk.

Virrasztani a nehéz és kétségbeejtő időben szoktak Isten emberei. Virrasztani azt jelenti a bibliai nyelvezet szerint: védelmezni, megvizsgálni, éberen megfigyelni, meglapulva várni, őrséget állni, távolba meredni, éberen várakozni. Virrasztva imádkozni: Isten szentségének jelenlétében éberen létezni. Isten jelenlétébe bekerülni és ott időzni. Ez a béke majd kiváltja a csodálatot és a hálát. Az imádás, dicsőítés légköre egy „erőtér”, amit Isten jelenléte átjár.
Az imádás légkörében a szív és az elme megtisztul. Kivirrad, látni kezdek. Az értékek, a viszonyok a dolgok megkapják igazi helyüket. A gondolkodásmód megújul.

„Virrasszatok velem.” (Mt 26,38)
„Virraszatok és imádkozzatok.” (Mk 14,38)

A böjttel kifejezem, hogy éhezem Isten jelenlétét, Igéjét. Komolyan veszem szándékát.

Viszonyulásaink

Inkább a mindennapi élet szintjén próbáljuk megélni a Krisztus-hit, a keresztség és a Szentírás közös kincsébe gyökerező egységét.
- A személyek közötti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt.
- Törekszünk, hogy szoros kapcsolatban maradjunk a természetes környezettel, családdal, plébániával.
- A velünk kapcsolatba kerülő személyt próbáljuk segíteni, hogy olyan csoportra találjon, amely legközelebb áll az ő nézeteihez, értékeihez.
A közösségi sajátosságok az időben való fejlődésben állandóan alakulnak.

Meg szeretnénk tartani az egészséges kötődést:
- a meglevő lelkiségi csoportokkal, mozgalmakkal,
- az egyházmegyei struktúrákkal, plébániákkal (minden programszervezés esetén hangsúlyozzuk, hogy a szolgálat elsősorban feléjük szól).

A közösség szerkezete

1. Érdeklődők (alkalmilag bekapcsolódnak)
2. Kezdők (döntöttek, hogy elindulnak Jézus felé - keresik az új életet)
3. Tanítványok - követik Jézust - elfogadták a meghívást, Vele járnak (12 apostol és 72 tanítvány)
4. Elkötelezett tanítványok
- Isten országának munkatársai, döntöttek, hogy Vele maradnak "akik kitartanak..." (ApCsel 2,42)
- családon belül szolgálnak
- teljes idővel belekapcsolódnak a megújulás-szolgálatba