• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Magyar mise
Zeneszerzők: Magyar-mise-plakatTolcsvay László és Tolcsvay Béla

Részletek a 2005-ös csíksomlyói bemutatóról (videó felvétel)
Szövegkönyv letöltése pdf formátumban

A Magyar Mise az egyszerűen megfogalmazott szöveg és zene eszközeivel végigvezet az érett személyiséggé válás útján. Ráhangol a bűnbánatra, a bűntől felszabadult örvendezésre: Isten hűséges, irgalmas és nagyon szeret. Az én közelségemet akarja. Serkent, hogy hűséges maradjak önmagamhoz, Istenemhez és értékeimet megvalljam, életkedvet nyerjek. Ezek az alapértékek: a szellemi örökség, az ősi közösségi tapasztalat és Jézus Krisztus személye.

Már a bűnbánatot átitatja az öröm, Teremtő Atyánk nem elítélni, széttiporni, megbüntetni, hanem felszabadítani akar... KYRIE.

Ez az öröm a GLÓRIA-ban szabadsággá oldódik és a nyitott szív megfogalmazza, újraértékeli önmagát.

Megtörténik az önértékelés, talpraállás, ezt felvállalom és kifelé is megvallom. Egy üzenet hordozója leszek. Meghatározom és vállalom önmagam. Vállalok egy személyes, fizikai világból való kitörést. Emelkedést. Ez a CREDO.

Ez az új minősítés válik életem tartalmává. Ezért mindent odaadok. Minden áron szabad akarok maradni. FELAJÁNLÁS.

Annyira lenyűgöz Teremtőnknek szeretete, irgalma, fensége, szentsége, hogy megrendülök. Ez a lenyűgöző találkozás teljesen átformál...SANCTUS.

Az Atya Jézust küldte el "vendéghívónak", hogy gyűjtse össze a násznépet a mennyegzőre, a lakomára, az ünnepre.

A mise szerkezete a személyiségfejlődés, az emberréválás folyamatán vezet át. A legalapvetőbb szükségleteimre épül és kibontakoztat a találkozás során.