• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Te Deum
Te-Deum-plakatRockoratórium Keresztelő Szent János születéséről

Rockoratórium hanganyagának letöltése mp3 formátumban
A marosvásárhelyi bemutató videó felvétele (2008. november 17.)
Szövegkönyv letöltése pdf formátumban

A Te Deum zenei összeállítás része annak a missziós szolgálatnak, amely keretében a Tolcsvay testvérek Magyar Miséjével, a Magnificat rockoratórium bemutatásával próbáltuk templomon kívül is megszólítani az érdeklődőket.

Te Deum laudamus Te latin kifejezés azt jelenti, Téged Isten dicsérünk. A bibliai nyelvezet szerint a dicséret a szépség tündöklését, a dolgok valóságos értékét fejezi ki. A dicséret Isten személyére figyel. A dicséretben nem Istennek hízelgek, hanem én alakulok át. Szeretetében, erőterében időzöm.

Isten az Ő dicsőségét megosztja az angyalokkal és az emberrel. Meghív, hogy ennek kisugárzásában éljünk. Ha nem ezzel a dicsőséggel tápláljuk vergődő szívünket, akkor nem elég szívünk elszédítéséhez a világ összes alkohol és kábítószer termelése. Nem elég a szórakoztató ipar figyelmünk szétszórásához. Életünk végéig úgy is, és a halál küszöbén végképp, lényünk Isten dicsősége után sikolt.

Keresztelő Szent János felismerte Jézusban Isten közénk jött dicsőségét. Keresztelő Szent János születésével Isten beleszól a természet és a történelem kudarcába.

Mária és Erzsébet olyan édesanyákként állnak elénk,
- Akik emberileg a legreménytelenebb, legbizonytalanabb helyzetben is gyermeket vállalnak, amikor Isten erre őket meghívja.
- Akik bátrak, hisznek, bíznak („történjék velem szavaid szerint").
- Akik nem idegenek után futkosnak, hanem a rokonság és a hit alapján egymást keresik meg. Örömük, önértékelésük megsokszorozódik. Istenben ujjonganak! Nem világi híreket hordanak. Nem panaszkodnak, hanem boldogságról beszélnek.
- Akik magzatostól el vannak telve Szentlélekkel.
- Akik gyerekeik nevelését nem a nagyvárosi agyátömlesztő és haszontalan információtengerbe fullasztó oktatási intézetekre bízzák rá.

Ezek az egyszerű, hívő édesanyák olyan fiakat nevelnek, akik:
- Nem tehetetlenkednek a kényelem, a pénz, a lelki
üresség miatt, nem hányódnak, hanem érett egyéniségként saját utat járnak.
- A sivatagban is boldogulnak, s majd a főváros káprázata előtt is talpon maradnak.
- Nem loholnak a vagyon, a karrier után.
- Mégis erősebbek és nagyobb méltóságot hordoznak, mint Heródes fejedelem.
- Többet tudnak az embernek való életről és több jót tesznek, mint a birodalom írástudói, bölcsei együttvéve.
- Istenről nemcsak kegyes szövegeket mondanak, hanem vérükkel is tanúskodnak jóságáról, igazságosságáról.

Róluk emlékezünk, őket zárjuk a szívünkbe és velük együtt zengünk Te Deumot.

Zeneszerzők:
Fülöp Csongor István (1-7, 9, 10, 14, 16)
Sárosi Péter (11,12,15,16)
Csiszér László (13, 17)
Rőmer Károly (8)

Szólisták:
Madaras Ildikó - Erzsébet
Mezei Ildikó - Mária
László Norbert Endre - Zakariás, Az Úr Szava
Csiszér László - Keresztelő Szent János
Fülöp Csongor István - Levita, Gábriel arkangyal

Kórus (Leviták, Nép):
(S): Schefler Emese, Gábor Hajnalka, Lakatos Emese, Keresztes Matild
(A): Márton Emőke, Szász Tünde, Kiss Annamária, Szilágyi Zsuzsa
(T): Nyilas Szabolcs, Szabó Levente, Szász András
(B): Márton Zsolt, Buta Árpád

Zenekar:
Fülöp Csongor István - billentyűs hangszerek
Kiss Lajos - szólógitár
Csiszér László - ritmusgitár (13, 17)
Sorăşan Florin - basszusgitár
Asztalos Zsolt - dob és egyéb ütős hangszerek

Munkatársak:
Szász Árpád Attila (hangfelvételek, studiómunka)
Göllner Károly (helyszíni hangfelvételek)
Nagy Imre (videófelvételek)
Maki Júlia, Bândean Lóránd (szervezés)
A szöveget összeállította Papp László