• Mustármag
 • Mustármag
 • Mustármag
 
 
Kiadványok, írások

Gyökerekből megújuló nép
A megújulás nem tetszés szerinti lelkiség vagy felekezeti törekvés, hanem az egyetlen út a fennmaradáshoz. A jelen krízis-állapot egyben egy átfogó megújulásnak a lehetőségét is hordozza.

Mit jelent "gyökerekből" megújulni?
 • Szembefordulni az új világ lenyűgöző bálványaival:
  - a törtető, gátlástalan érvényesülési hajszával,
  - az anyagi, kényelem-, sikerközpontú szemléletmóddal,
  - a média kényszereivel,
  - az alapokat: a családot, szülőföldet, rokoni kapcsolatokat pénzért, kényelemért feláldozó divatos megtévesztő kívánságokkal.
 • Teljes szívvel ragaszkodni:
  - Jézus Krisztus személyéhez, tanításához,
  - a családhoz, rokonsághoz, egyházközséghez, szülőföldhöz
  Ezeken az ősi, örökölt alapokon felépíteni a saját életvitelt, saját békés környezetet teremteni a divatos, erőszakos szemléletektől függetlenül.
Imafüzet
Népünk megújulása felé vezető úton az ima, böjt, virrasztás az első szakasz. Az ószövetségi nép veszélyhelyzetben böjtöl, bűnbánatot tart, Istent dicséri. Ninive is a királlyal az élen, bűnbánatot tart, böjtöl és megmenekül. Hasonlóan ezt az utat járják az ősegyház tagjai is az üldözés idején, és az apostolok kiszbadulnak a börtönből.

Ez a füzet azzal a szándékkal készült, hogy ezt a biblikus hagyományt követve készítse elő a magyar nép megtérését, közösségeinknek azt a megújulását, amelyet Isten most felkínál. A kiválasztott szentírási részek segítenek azonosulni az akkori és a jelenlegi helyzettel, és rávezetnek a kiútra.

Lehet imádkozni templomban, imatalálkozókon és az adventi Szentcsalád-járás mintájára, házaknál.

Közösségépítő kézifüzet
Szándékunk nem egy újabb közösségépítő szakkönyv megírása, ezért nincs is megjelölt forrásanyag. Ebben a kézifüzetben összefoglaltuk mindazon elvi és gyakorlati tudnivalókat, amelyeket olvastunk vagy az elmúlt években tapasztaltunk, és szerintünk fontosak egy kisközösség építésében, valamint a megújulás-szolgálat vállalásában.

„Ahhoz, hogy az örömhír mindannyiunkhoz eljusson, először a gyakorló hívők és a közösségeik életét kell, hogy áthassa. Mert élet csak élőből születhet, isteni élet sem születik csupán szavak által, hanem gyakorló keresztények élete közvetíti azt." (Gyulafehérvári Főegyházmegye: Zsinati könyv, 11. oldal)

Tudom, honnan jöttem és s hová megyeken-nepem-plakat
A múlt hűséges emlékezete biztosítja a jövő helyes irányát, mert a múltbeli döntések, találkozások csírájában jelen van a ma és a jövendő. Ezekből az emlékezésekből, az újra átélt tényekből alakul ki az ünnep, a kultusz, ami a hálaadást táplálja.

A Biblia szerint a feledés dráma. Még a bűnök felidézése is kegyelem, bűnbánatot sarjaszt. Emlékezni azt jelenti, Isten szeretetében maradni. Éber lenni "az idők jeleire", az Úr tevékeny jelenlétére. Az élet medréhez igazodni . A hitben történő emlékezés természetfölötti szervező erő.

Az emlékezés a múlt mélységeibe visszanyúló gyökér. Minél mélyebbre leereszkedik, annál biztosabb ígéret a jövőre. A múlt erejét átmenti a jelenbe. Az úton, a szilárd talajon maradok.