• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Remeteség
Táviratban
- REMETESÉGI KÉPESKRÓNIKA -


2022. január - augusztus

A TELJES ÍRÁS MEGTEKINTÉSENéhány kiemelkedő mozzanat a 2021-es évből

A Remeteség, mint minden évben, idén is bőkezűen ajándékozta meg szépségével, békességével az odaérkezőket. Vannak, akik soknapos gyaloglásuk fáradtságát hozták magukkal, ...

A TELJES ÍRÁS MEGTEKINTÉSEÉvről-évre időszerűbb körülmények

A 17 éve létesített Remeteségben a nyári programok és közösségi alkalmak, a nyári időt kitöltötték és több program kiterjedt az ősz folyamára vagy a korai téli időre. A „félfedél” alatt gerendákból improvizált tanító közösségi hely a hideg időszakra már nem volt alkalmas. A nyári meleg időben szépen lezajlottak a tanítások, találkozók, programok, ezen a lefedett téren, de az eső és a hidegebb idő türelmet és egészséget próbáló lett volna.
De hála Istennek, ezeket a nehézségeket a BGA támogatásának köszönhetően magunk mögött hagyhattuk, mert a közösségi terem az elmúlt évben felépült, idén befejeztük a munkálatokat. Az idén kívül-belül levakoltuk, kimeszeltük, berendeztük.

A TELJES ÍRÁS MEGTEKINTÉSEFRISS HÍR

A Remeteség lelkiségi és képzési központban nehézséget jelentett az őszi és tavaszi programok alkalmával, hogy hideg vagy eső esetén nem volt nagyobb, fűthető terem, ahol a tanításokat, programokat le lehetett volna bonyolítani. Az őszön ez a nehézség olyan formában oldódott meg, hogy a Bethlen Gábor Alap támogatásával, egy tanítótermet, közösségi helyiséget alakítottunk ki a nagyobb létszámú csoportok számára. Ezt az egyszintes közösségi termet az úgynevezett Remeteség épületétől keletre, az erdő szélére alakítottuk ki.

A TELJES ÍRÁS MEGTEKINTÉSEA Keresztelő Szent János Vértanúsága Remeteséget Marosvásárhelyről Szováta irányába haladva Sóvárad nevű faluból (Szováta előtt 6 km-el) közelíthetjük meg.

Azért alakítottuk ki ezt a lelkigyakorlatos/képzési helyet, hogy névadójának lelkületét: az egyszerűséget és az Isten Igéjére való odafigyelést, annak megszívlelését elősegítse.

Az odaérkezőt az erdős dombvidéki táj, az egyszerű életkörülmények, a csend abban segítik, hogy kivonuljon a civilizáció kényelméből, zűrzavarából.

A Remeteség lelkiségi központ a következőkre nyújt lehetőséget:

  • Egyéni kivonulás

„Kiviszem a pusztába és szívére beszélek.” (Óz 3,16)

A kivonulás olyan állapot vagy hely, ahol lehetővé válik, hogy:

- találkozzunk önmagunkkal

- találkozzunk Istennel

- találkozzunk az élet és feladataink lényegével

A csend rádöbbent az élet egyszerűségére. Eltűnik a látszat bűvölete, kitisztul a lényeg és felelősség.

A kivonulás a készség felvállalása, az előkészület ideje - Jézus 40 napot tölt a pusztában (Mt.4,1) Napközben a templomban tanított, éjszakára azonban kiment az olajfák hegyére és ott tartózkodott. (Lk. 21,37)

  • Csoportos programok

- Gyerekprogramok

- Ifjúsági programok

- Felnőtt programok

- Családosok

- Zarándokok

- Évi találkozók a Mustármag Közösség/Szent Imre Kollégium tagjaival
2019

„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig.” (Kol 3,10)

A Remeteségben a teremtett világ szépsége és csendje, a kialakított környezet gondos karbantartása része annak az egységnek, amely segít az itt töltött időben lélekben napról napra megújulni. Itt minden a helyén van: fa, fű, virág, madár, bogár, kápolna és ház. Minden nap újrakezdik otthont adó életüket. A központi épület is kívül, belül „felújult” a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően. Hófehéren és méltóságteljesen foglalja el helyét a Remeteség szívében, mint a családapa, „aki kincseiből újat és régit hoz elő.”

Minden készen áll, hogy újabb csodálatos élményekre adjon lehetőséget nekünk!


Szent és profán

Már októberben vagyunk. A Remeteség csendjében csodálom a teremtett világnak ezt a sarkát, amely különösen színes ebben az időszakban.

Bármerre nézek, visszapörögnek bennem a mögöttünk álló időszak itt megélt gazdag eseményei, a személyek, akik itt együtt örültek egymásnak, a kapott tanításoknak, a békességnek, Istennek. Fiatalok, gyerekek, házaspárok, zarándokok vidám nyüzsgése, a kézen fogva, kettesben sétálók megbékélt öröme jelenik meg lelki szemeim előtt. Itt minden olyan otthonos!

Ehhez az idilli visszaemlékezéshez hozzátartozik az a gyakorlati valóság, hogy az isteni és emberi munka együtt alkot egy gyönyörű egészet. A szellemi „kínálat” mellett, a helyére tett kő, fa, cserép, szék, asztal, pad, fazék, tányér az otthonosság része.

A Remeteség évről-évre „barátságosabbá” vált azok számára is, akik a hagyományosban kicsi korszerűt is keresnek.

Idén a felújítási munkákra fektettünk hangsúlyt. A Remeteség idő ette kátránylemezét kicseréltük.

Ilyen volt:

Ilyen lett:

Ezt a szépítő és építő megvalósítást is a Magyar Kormány támogatásának köszönhetjük, ahogy az előző éviekét is.

Azaz:

http://www.mustarmag.info/images/stories/megvalosult.jpg

A sokunk imáját őrző kis kápolnánkon a cserepeket átforgattuk. A tanítások helyszíne sem maradt a régi, legalábbis, ami a tetejét illeti. Új tetőfedő lemezekben gyönyörködhetünk. És, ami ebben még szebb, hogy két „Szent Imrés” kollégista szorgalma is rejtetten ugyan, de benne van.

És befejezésül:

A Remeteségben mindig otthonra, BÉKESSÉGRE, örömre, ISTENRE találsz!!!

Gábor HajnalkaLegújabb örömhír:

Kedves Családosok, kedves Fiatalok és Gyerekek, kedves Zarándokok,
                        a Remeteségben van villany!

A BGA Zrt. támogatásának köszönhetően megvásároltunk egy fotovoltaikus napelemes rendszert. Tettre kész önkéntes segítőink Barabás Zoltán, Molnár Elemér és Laczkó Zsolt felszerelték.

Amit eddig esténként csak homályosan láttunk, most „színről színre” láthatjuk!

Gyertek és nézzétek meg!


2016 Közös hétvége - ősz:

2016 Mária Út zarándokok:

2016 Búcsú:

2015 Közös hétvége - ősz:

2015 Családos kivonulás:

2014 Közös hétvége - ősz:

2014 Szentély avatás:

2013 Gyerektábor:

2011 Közös hétvége - ősz:

2011 Gyerektábor:

2010 Gyerekprogram:

A Remeteség felszentelése (2008. augusztus 23.):

2008:

2006:

2004:

Más képek a sóváradi Remeteségből: