• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Szent Imre kollégium

Honismereti és tanulmányi körút (Zarándoknap)

A 4 éves ciklusokban szervezett honismereti és tanulmányi körút célja: megismerni nemzeti, történelmi múltunkat, megtekinteni a fontosabb történelmi események helyszíneit, felfigyelni Erdély kulturális, természeti értékeire, felszítani a nemzeti örökségünkhöz való ragaszkodást. Ennek keretében Erdélyben felkeressük a nemzeti, vallási kulturális létesítményeket, történelmi emlékhelyeket és természeti ritkaságokat. A zarándoknap nevet viselő kirándulásra minden ősszel és tavasszal sor kerül, a következő program szerint:

I. ÉV - Őszi körút: Szászföld - Homoród - Fogaras vára – Kerc – Szelindek vára - Nagybaromlak;

Tavaszi körút: Tordai sóbánya – Tordai-hasadék – Torockó – Torockószentgyörgy vára – Nagyenyed

II. Év – Őszi körút: Déva vára - Hunyadi-vár - Kendeffy-vár – Őraljaboldogasszonyfalvi és Zejk falvi Árpád-kori templomok – Piskitelepi dendrológiai park;

Tavaszi körút: Küküllővár - Gyulafehérvár - Boroskrakkó – Tövis – Preszákai tömegsír – Gáldi-szoros

III. ÉV – Őszi körút: Brassó – Barcarozsnyó – Törcsvári szoros – Prázsmár – Kőhalom;

Tavaszi: Beszterce – Harina – Jód(román fatemplom) – Máramarossziget (börtön) – Radnai-havasok (Lóhavasi vízesés).

IV. ÉV - Őszi: Mezőség – Szék – Bonchida – Kolozsvár – Gyerőmonostor – Kalotaszeg (Méra);

Tavaszi (2 napos): Sepsiszentgyörgy – Csernáton – Perkő – Vargyas – Székelyderzs – Gyergyóditró – Szárhegy –Békás-szoros – Gyilkos tó – Csíkrákos – Madéfalva – Gyimesbükk – Csíksomlyó – Szent Anna tó – Nyerges-tető – Székelyudvarhely – Szejke.

Élménymegosztások a 2016. áprilisában szervezett honismereti és tanulmányi kirándulásról

A bejárt útvonal: Barcánfalva, Máramarossziget, Radnai-havasok: Lóhavasi vízesés, Beszterce, Harina. Mindkét csoport esetében a program péntek este kezdődött a Szent Imre Kollégiumban, történelmi, földrajzi, kulturális tájékoztatóval a fent említett térségről. A szombati nap programja:

5.30-kor indulás Marosvásárhelyről,

8.30 – Gutin hágó – megálló – helyszíni földrajzi tájékoztató tanítás – reggeli ima

9.30 – Barcánfalva, Jód – a fa megmunkálása a román kultúrában

11.00 – Máramarossziget – börtönmúzeum látogatása helyi idegenvezető segítségével

16.00 – Radnai-havasok: Lóhavasi vízesés – rácsodálkozás Erdély szépségére; a természet nyújtotta szépség, fenség, iránti érzékenység felébresztése

18.30 – Beszterce – Tanítás: a szász kultúra

19.00 – Harina – bencés templom monostor – a középkori egyházi építészet egyik remekműve, a romanika építési stílus, a mögötte levő lelkület megtalálása. Közös éneklés a templomban – sajátos akusztikai élmény.

Pelger Ivett Petra:

[…] Kedvenc tevékenységeim közé tartozik a túrázás, utazás és a történelemmel való foglalkozás és ezen az alkalmon az összes jelen volt. Mivel még soha nem voltam Máramaros környékén, már türelmetlenül vártam máramarosszigeti megállónkat. Itt a börtön múzeumot néztük meg, ami az egyik felejthetetlen élmény számomra. Nagyon beleéltem magam a látottakba, mert nagyon érdekelt és sikerült is sok információt szerezni, amit nem biztos, hogy az internetről megkaptam volna. A végén kissé szomorú is lettem, látva azt, hogy mennyi ember (és rengeteg gyerek) halt ott meg. A mindennapokban annyira hozzászoktunk a kényelemhez, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett cellákban élni több ideig. Sokan éhen- és szomjan halva végezték, így többen is a romániai „Terror házának” nevezték. A börtön 1948-tól működött, mint kommunista politikai börtön, és többek között Márton Áron püspökünket is itt tartották fogva.

[…] Máramarosszigetet elhagyva Borsa-bánya fele folytattuk utunkat. Ott csodálatraméltó tájkép fogadott. Havas csúcsok, rengeteg zöld fa és a Lóhavasi vízesés szépséges zúdulása lenyűgöző volt. A természetben sétálva sikerült elbeszélni sok testvérkével és ez által sikerült Isten jelenlétét is megtapasztalni. […]Bár életem egyik legfárasztóbb napja volt, úgy érzem rengeteget sikerült gazdagodnom.

Molnár Andrea:

[…] A máramarosszigeti börtönt is meglátogattuk, ahol maga Márton Áron püspök is raboskodott. Ez számomra nagyon megrázó élmény volt. Szobákat láthattunk, ahol nem volt matrac az ágyakon, különböző kínzóeszközök és kínzómódszerek voltak egy-egy helyen felsorakoztatva. Az egyik ilyen szoba nagyon megmaradt. Egy kis szobáról van szó, melynek falában sehol sincsen ablak. Semmi más nincs benne csak egy bilincs közepén, a rab lábára. Attól a pillanattól kedve, hogy a nagy vasajtó becsukódott az őr mögött, semmi más nem marad a rab számára napokig csak a bilincs és a vaksötét. Ezt „kipróbálva” kettős érzések kavarogtak bennem. Elsősorban az, hogy milyen borzalmas lehetett egyedül a sötétben megbilincselve napokig, aztán elöntött a csodálkozás. Csodálatosnak találtam, hogy a rabok ebben a lehetetlennek tűnő helyzetben tökéletes alkalmat találtak a hitélet ápolására, imádkozásra. Biztosan nem mindenkinek sikerült, de aki egy ilyen megpróbáltató helyzetben is tudott Istenre figyelni, annak rendíthetetlen hite lett vagy már volt.

Ezután a felkavaró élmény után, a Lóhavasi-vízesésnek meglátogatása következett, a Radnai havasokban. Az út egy részét felvonóval tettük meg, majd egy ideig gyalogolnunk kellett, de olyan látvány fogadott minket, amiért bizony megérte. A visszafele utat szintén gyalog tettük meg, így elcsendesedhettünk, beszélgethettünk Istennel, feldolgozhattuk a börtönben látott megrázó képeket, a több ezer fogoly fotóját és ezzel ellentétben, Isten természetben alkotott csodája által keltett érzéseket.

A hazaúton megálltunk a Harinai templomnál. Már lenyugvóban volt a nap, sötétedett, amikor bementünk énekelni. Ebben a percben éreztem azt, hogy fel tudom dolgozni, fogni a látottakat, hogy Isten ott van mellettem és megérint engem. Ez az, amit úgy gondolom, Istenélménynek nevezhetünk. […]Szent Imre kollégium

A Szent Imre Kollégium olyan középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részére kínál közös otthont, akik nemcsak lakást keresnek, hanem keresztény közösségben szeretnének lelkileg, szellemileg kibontakozni.

A kollégium belső életének sajátosságai:
  • naponta közös imaegyüttlétek
  • esti szentmise hetente egy alkalommal
  • hitápoló hetente egy alkalommal
  • közös hétvégi program havonta egy alkalommal
  • a missziós ünnepek, nevelő programokba való bekapcsolódási lehetőség
  • zarándoknapok, honismereti és közösségépítő kirándulások
  • nyári tábor
Részletes leírás és képes beszámoló a kollégium életéről, közösségi programokról hamarosan...

Addig is letölthető a 2010-es Kánai ünnep és az évzáró szentmise videó felvétele:


A Napelemek szerelését a Lábasház nevű épületre a benne működő Szent Imre kollégium költségeinek csökkentése érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT 800 000 forinttal támogatta 2015-ben.A marosvásárhelyiek közül sem sokan tudják, hogy a Kossuth utca elején, a Lábas ház első és második szintjén a római katolikus Szent Imre Kollégium működik. Pedig tíz éve bentlakást hoztak létre, ahol minden tanévben több mint száz fiatal – középiskolás és egyetemista – lel otthonra.

Oláh Dénes főesperes, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia lelkésze röviden ismertette a kollégium létesítését és az itt folyó munkát.

– 2005-ben Csató Béla főesperes úrban merült fel a gondolat, hogy kollégiumot kellene létrehozni. A Lábas ház eléggé rozoga állapotban volt, zsúfoltság, többnyire szolgálati lakások működtek ott, a kántorék, a harangozóék is ott laktak. Csató atya úgy látta jónak, hogy az épületet fel kell újítani és át kell alakítani, hogy az idegenből, többnyire a Székelyföldről Marosvásárhelyre kerülő, itt tanuló diákok számára legyen egy közös bentlakás. Akkor még nem volt lehetőség arra, hogy saját iskolánk legyen, így csak a kollégium ötletét lehetett kivitelezni. Hiszem, hogy a kollégium sokkal több, mint az iskola. Az iskolában tanítanak, de a kollégiumban együtt vannak a gyerekek és fiatalok, olyan foglalkozásokat lehet velük folytatni, amelyek az emberré nevelés bizonyos fázisai, s amelyek elvezetik őket az öntudatos hitre. Örülök, hogy egy ilyent lehetett alapítani, és Papp László volt évfolyamtársam személyében megtaláltuk azt az embert, aki felvállalta, hogy a kollégiumot megtölti lélekkel, szellemiséggel. Neki voltak már ilyen elkötelezett munkái. Korábban a nagyenyedi tanítóképző diákjaival létrehozta a Mustármag közösséget. Egy kollégiumban akkor gyümölcsöző a munka, ha ott lelkiség húzódik meg. A mustármag kicsi, kisebb minden kerti vetemény magjánál, de ha megnő, fává terebélyesedik – ez a szellemiség hatja át a nevelést, hogy a fiatalok úgy növekedjenek a hitben, mint a mustármag. Papp László révén következetes, szisztematikusan átgondolt keresztény nevelés folyik a kollégiumban, de ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a kultúrára is. Gondoljunk csak azokra a rockoratóriumokra, amelyeket színre vittek. Erdély gazdagságának megismertetése is fontos, ezért kirándulásokat szerveznek – számolt be a főesperes.

Évente átlagban száz diák lakik a kollégiumban, az idei tanévben 109-en vannak. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói közül 45-en, a Sapientia diákjai közül 22-en laknak itt, míg a középiskolá-sok közül bolyais diákokból vannak a legtöbben, 19-en, a művészetiből pedig heten laknak a kollégiumban. Első perctől kezdve nem csak római katolikus, hanem más felekezetű diákokat is befogadtak. A lényeg, hogy van egy alapszabályzat, amit be kell tartani, közösségben nem lehet szabályt szegni, mert akkor nem épülésre, hanem egymás rombolására volnának.

A szabályok betartásával kapcsolatban jegyezzük meg, hogy amikor Szili Katalin, Magyarország akkori országgyűlési elnöke a kollégiumba látogatott, mezítláb lépett be a házi kápolnába, mert a bejáratnál ki volt írva: kötelező. A kötelezőt mindenkinek be kell tartani. Ez azért van, mert ha mindenki sáros cipővel jönne-menne, akkor takarítónőt kellene fogadni. Erre viszont nincs lehetőség, mindent – a takarítást is – saját erőből oldanak meg. A közösség összeforrott, évről évre megtartják a Szent Imre Kollégium búcsúját november 5-én, ez olyan szentmise, amit nívódíjjal lehetne kitüntetni.

– Úgy látom, Isten nagy kegyelme, hogy van ez a kollégium, s hogy Papp László áll az egésznek az élén – mondta a főesperes.

– A korszellem, a „rózsaszín” buborék magával ragadja a gyermekeket, életidegenekké, internetfüggővé neveli őket. Leszűkül a gondolkodásuk, elszegényedik az érzelemviláguk, az emberi kapcsolatok felületessé válnak. Aki felismeri a veszélyt és állást foglal, annak felüdülés itt nevelkedni. Mi elmondjuk, ez az értékrend, ez a nemzetkép, ez az emberkép, ez az egyházkép. Mi háttérszelet akarunk adni, aki a segítséget igénybe veszi, annak áldás itt nevelkedni. Akinek ez nem felel meg, távozik a kollégiumból – mondta Papp László.

A kollégium fennállásának tizedik évfordulójára a Mustármag Énekegyüttes ünnepi koncerttel készül, amire ma, péntek este 8 órától kerül sor a belvárosi katolikus templomban. Szombaton du. 4 órától ugyancsak a belvárosi templomban hálaadó szentmise lesz.

Írta: Mezey Sarolta. Bővebben: Tízéves a marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium - népújság