• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Népmisszió
2003-tól rendszeres, módszeres népmisszió indult Erdély különböző helyiségeiben.

Megújulás-szolgálatunk célja:
- gyökerekből megújuló népi lelkiség felszítása
- meghívás, felszólítás a személyes és közösségi megtérésre
- készségessé tenni a szíveket Isten iránt és az elmét is előkészíteni a gondolkodásmód megújulására
Megújulás-szolgálatunk gondolati és gyakorlati foglalata a Gyökerekből megújuló nép című füzetben kapott formát. Az Imafüzet, pedig a lelki előkészületet segíti elő. A Közösségépítő kézifüzet a közösségépítéshez nyújt gyakorlati segítséget.

A csíksomlyói csángó misék alkalmával is Isten Igéjének a fényében és a múlt tapasztalatait figyelve próbáljuk értelmezni népünk jelenlegi helyzetét.

Csángó mise - 2003
Csángó mise - 2004
Csángó mise - 2005

A személyes megtérésre és a közösségi megújulásra való meghívással azt keressük, hogy:
- mi az igazi oka a felgyorsult elsorvadásnak, saját magunk és közösségeink önkéntes végkiárusításának?
- az Élet Istene hogyan látja ezt az önpusztítást?
- lehetséges-e népünk megtérése?
- a kínálkozó megoldások közül mi a követendő út és mi a csapda?
- mik a megújulási reményünk természetes és bibliai alapjai?
- mi lesz a megújult nép hivatása, küldetése?

Az üzenet, amit hordozunk prózailag megfogalmazva:
- Itt van a meglátogatásunk ideje. Isten most határozottan beleszól nemzeti-közösségi életünk folyásába úgy, ahogy az áprilisi tavasz beleszól az erdő életébe.
- Isten Igéje hív, hogy felismerjük meglátogatásunk idejét. Hív, hogy teljesen Jézus Krisztus személyébe kapaszkodjunk és minden külső érdek-gazdaságról vagy nyugati piacra orientált oktatási programról, hatalmi szövetségről azonnal mondjunk le.
- Hív, hogy saját életterünkön belül keressük meg az alapokat.

Egyik alap az ÖRÖKSÉG.
Ez az örökség magában foglalja az ezer éves magyar keresztény értékeket:
1. A szellemi, erkölcsi örökséget (minden olyan szellemi és erkölcsi teljesítményt, amely nyomot hagyott maga után: egy szent élet, mély erkölcsi tettek, a magyar keresztény lélek bármely megnyilvánulása tettekben, dalban, könyvben, képzőművészetben)
2. A tárgyi örökséget (közös építményektől családi kis használati tárgyakig: templom, középületek, síremlékek, szobrok, háztartási vagy gazdasági eszközök, bútorok, könyvek, okmányok, levelek, képek, stb.)
3. A helyi közösségből származó vagy ott tevékenykedett kiemelkedő személyiségek életét.
4. A családi, személyi értékeket (a fent említett szempontok szerint, családfa elkészítése)

Másik alap a Személyes újjászületés JÉZUS KRISZTUSBAN
Ez maga után vonja az egész életmód megújulását.

- Küldetésünk felszínre hozni és megosztani másokkal is mindezt. Mert amit a magunk számára menteni akarunk, az mentheti meg a Nyugatot is.
- Vissza az eredethez, vissza Jézus Krisztus személyéhez, vissza a forrásig, a gyökerekig. Ez az elsődleges dolgunk, különben aki a felszínen mással babrál, annak annyit ér a munkája, mintha az égő házban függönyt vasalna.

A Népmisszió szerkezete:
Templomi evangelizáció: Szentmisék, liturgiák, virrasztások keretében
Plébánián kívüli városszintű alkalmi evangelizáció:
- Ifjúsági koncertek,
- bibliai filmek vetítése,
- színházi evangelizációs programok
Rétegevangelizáció: a helység lakosságát homogén csoportokban, természetes társadalmi szerveződés, foglalkozás és életállapot alapján szólítjuk meg.
Kiadványok: imafüzetek, közösségi körlevelek, a Népevangelizáció alapgondolatait összefoglaló füzet "Gyökerekből megújuló nép" címmel