• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Mustármag Tangazdaság és gyakorló konyha

„Ha engedelmeskedtek parancsaimnak, amelyeket ma meghagyok nektek, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket és szolgáljatok neki teljes szívetekkel s teljes lelketekkel, akkor megadja földeteknek a korai s a késői esőt, s betakarítotok gabonát, bort és olajat, a mezőről pedig szénát, hogy elláthassátok a jószágot és ti magatok is ehessetek és jóllakjatok. (v.ö. MTörv 11,13–15)

Sóvárad – a Tangazdaságtól a faluba vezető út

A fiatalokkal való foglalkozás során kiderült, hogy az egyetemi képzés befejezése után a fiataloknak kevés munkalehetőség kínálkozik. Legtöbbjüknek azonban a szülőföldön lehetősége lenne önellátó gazdaságot működtetni. Ez tette indokolttá, a Remeteség és a Szent Imre Kollégium működtetése mellett egy Tangazdaság és gyakorló konyha kialakítását Sóváradon, a Küküllő mellett bérelt földterületen. Ennek a képző központnak célja:

- Gyakorló „terep” az önellátó, önálló gazdaság kialakításához,

- rámutatni a közösségben való élet és együttműködés fontosságára.

A tangazdaság területén kialakított gyümölcsöskert távlatban a tangazdaság részeként lehetőséget biztosít az érdeklődőknek a gyümölcsfák gondozásával járó egész évi folyamat megtanulására, valamint a gyümölcs feldolgozási, hasznosítási módjának elsajátítására.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően, már rendelkezésünkre áll, egy kaszagép, egy kapagép, egy traktor, egy 400 nm-es fóliaház, egy központi faház és egy gyakorló konyha épülete.

A tegnapból a mába

A Szent Imre Kollégium diákjaival már sokszor néztük csodálva itt Sóváradon a teremtett világ gazdagságát. A nyugalommal elterülő dombokat, a Küküllő békésen fodrozódó vizét. A barázdáktól ívelt földeken a szem megnyugszik az előző nemzedék munkálkodásának emlékén.

Mindez Istendicséretre hív, de egyben tettre ösztönöz. Most a mi időnk van. Az Istennel együttműködő munkában most a mi sorunk jelen lenni, meglátni, cselekedni, szeretni mindent, ami van.

Ideje, hogy mi, akik a teremtett világtól elszakadtunk kilépjünk a betonszagú városból a gyümölcsöző fák zöld illatú árnyékába, és élvezzük a földnek „terítékét”.

A Tangazdaság és gyakorló konyha gondolata azért áll közel hozzám, mert ötvözni tudja a kellemest és a hasznost. Elénk állítja az ember természetes életének folyamatát, az egyszerű, kétkezi munka örömét. Az örömöt, amit egy általunk gyomlált, gondozott kis eper is képes megadni. Ezután pedig következhet az alkotó munka: mit készítsünk az Istenadta sok termésből?

Ezért nem kis örömömre szolgál, hogy ezután már a gyakorló konyhába a BGA támogatásának köszönhetően olyan berendezési tárgyak és ételkészítési eszközök kerültek, amelyek segítségével az „élet ízét” fokozhatjuk. Bárcsak idehozhatnám nagymamámat, ő értett ehhez igazán! Az ennivalóból, amit az Isten adott, olyan ízeket hozott ki, hogy a lélek megvidámodott tőle. Ilyen az, amikor Isten és ember együttműködik.

Szeretném a kapott jókat kamatoztatni. Nemcsak, mert jó dolgozni vagy, mert jó sütni, főzni, enni hanem, mert életet hordozó. Életátadó és fenntartó.

„Ha tehát majd eszel és jóllaksz, dicsőítsd az Urat, a te Istenedet a szép országért, amelyet adott neked.” (M.Törv 8, 10)

Jakab Emőke,

Szent Imre Kollégium

Folyamat képekben:

1. Gyakorló konyha épülete

2. Munkálatok a fóliaházban – paradicsomültetés

3. Tangazdaság kútfúrás kemenceépítés4. Faház téliesítése

5. Tangazdaság kertelés

6. Központi faház építése