• Mustármag
  • Mustármag
  • Mustármag
 
 
Gyerekevangelizáció
A Mustármag-Kairos gyermek- és ifjúsági evangelizáció keretében gyerekeknek és fiataloknak szerveznek programokat.

A gyermek evangelizáció első fázisa a nagyenyedi korszakra tehető 1992 és 1999 közé, ahol a közösség, élen Szász (Czika) Tündével, a klasszikus hitoktatás mellett kicsi kortól kezdve homogén kiscsoportokat próbált kialakítani. Az első évek célja az volt, hogy minden csoporttagban kialakuljon a személyes kapcsolat Isten, egymás és a vezető felé.

A következő időszak célja a közösségi gondolkodás- és cselekvésmód felfedezése volt, ennek tanulása és begyakorlása. A harmadik fázisban a legnagyobbak ízlelgették a kisebbek nevelésével járó munkát, és ezáltal belenövekedtek a feladatok vállalásába. 1997-től más egyházközségi csoportok bevonása is lehetővé vált, beindultak a rendszeres gyerektalálkozók, a közös táborok. 1999-től pedig ugyanennek a kibontakozásnak a kísérlete folytatódott Marosvásárhelyen is, a helyi plébániák folyamatos bekapcsolódásával.

Mindezen tevékenységek megvalósítása különböző módon valósul meg. Egyrészt rendszeres heti órákban, ahol a gyerekeknek szentírási alapra épített tanításban, közös imában, kiscsoportos kreatív tevékenységben vehetnek részt, melyek egészében a közösségi gondolkodásmódot, a missziós magatartás fejlesztését teszik lehetővé. Illetve itt van helye a liturgiába való aktív bekapcsolódásnak is különböző ünnepi alkalmakkor, gyerekmiséken. Másrészt Kairos délutánok keretében, amikor is az egyházközség gyerekei vasárnap délután egy-két órát együtt tölthetnek keresztény légkörben.

Képek Kairos délutánokról:

Kairos-1 Kairos-2 Kairos-3 Kairos-4

Szintén a gyermek evangelizáció megvalósítási módjai közé tartozik az úgynevezett Ünnep, az Isten dicséretében eltöltött idő, ahol nem csak „elénekelnek” egy-egy éneket, hanem teljes szívvel, testtel, szabadon megélik és kifejezik a hálát, örömet. Ez olyan „erőtér”, ahol Isten gyümölcsözően cselekszik, és ahol a dicsőítő énekeknek, az imának és hálaadásnak van helye.

A Kánai nap szintén örömben, szeretetben eltöltött időt jelent, de egy kicsit más jellegben történik, mint az Ünnep. A Kánai napon a gyerekek a természet közelében együtt játszanak egyszerű, kéznél levő tárgyakkal, természetes eszközökkel, közben ízlelgetve a népi kultúra elemeit. Itt kerül sor népdalok illetve néptánc tanulására, népi gyermekjátékokra is. A közös étkezés neve „agapé”, mely otthonról hozott, családban készített ételek, gyümölcsök közös elfogyasztásából áll. A gyerektalálkozó már nagyobb méretű volt, több egyházközség ebben a szellemben nevelt gyerekeinek találkozóját jelentette. A táborok pedig többnapos együttlétek természetes környezetben sajátos program szerint.

Képek gyerekkirándulásokról:

Gyerekkirandulas-1 Gyerekkirandulas-2

Mindezek a gyerekprogramok 2001-ig működtek ebben a formában. 2001-től missziós programok biztosítanak keretet nekik, ami nem tartalmi változást jelent, hanem csak a szervezési keretek változását. Gyermek evangelizációt azokon a plébániákon szerveznek, ahová meghívják a közösséget missziós szolgálatra.